Sunday, 23 December 2012

                     Alien-Ameba Self Portrait 23.12.12 A.V.E.
                     Alien-Ameba Self Portrait 23.12.12 A.V.E.
                     Alien-Ameba Self Portrait 23.12.12 A.V.E.
                     Alien-Ameba Self Portrait 23.12.12 A.V.E.
                     Alien-Ameba Self Portrait 23.12.12 A.V.E.

Saturday, 22 December 2012

                   Infinite-Jouissance Self-Portrait 2012 A.V.E.
                   Infinite-Jouissance Self-Portrait 2012 A.V.E.
                   Infinite-Jouissance Self-Portrait 2012 A.V.E.
                   Infinite-Jouissance Self-Portrait 2012 A.V.E.
                   Infinite-Jouissance Self-Portrait 2012 A.V.E.
                   Infinite-Jouissance Self-Portrait 2012 A.V.E.
                     Infinite-Jouissance Self-Portrait 2012 A.V.E.

Friday, 26 October 2012

                     Finite-Infinite Self-Portrait 27.9.12 A.V.E.
                    Finite-Infinite Self-Portrait 27.9.12 A.V.E.
                     Finite-Infinite Self-Portrait 27.9.12 A.V.E.
                     Finite-Infinite Self-Portrait 27.9.12 A.V.E.
                     Finite-Infinite Self-Portrait 27.9.12 A.V.E.

Monday, 15 October 2012

                     Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                     Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12

Wednesday, 3 October 2012

                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                    Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                     Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12
                     Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 27.09.12

Monday, 24 September 2012

                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 22.09.12
                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 22.09.12
                      Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 22.09.12
                     Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 22.09.12 
                     Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 22.09.12
                     Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 22.09.12

Sunday, 23 September 2012

                             Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 22.09.12
                           Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 22.09.12
                             Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 22.09.12
                             Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 22.09.12
                             Being-Blue Self-Portrait A.V.E. 22.09.12
                     Infinite-Aura Self-Portrait A.V.E. 27.8.12
                     Infinite-Aura Self-Portrait A.V.E. 27.8.12
                      Infinite-Aura Self-Portrait A.V.E. 27.8.12
                     Infinite-Aura Self-Portrait A.V.E. 27.8.12
                     Infinite-Aura Self-Portrait A.V.E. 27.8.12

Monday, 17 September 2012

 Human-Becoming-Alien Self-Portrait 15.09.2012 A.V.E.
 Human-Becoming-Alien Self-Portrait 15.09.2012 A.V.E.